Vzor kondolenčních textů

Při psaní kondolenčního dopisuy záleží především na okolnostech a vztahu se zesnulou osobou. V tomto případě žádný univerzální text neexistuje. Písemnou kondolenci vždy posíláme tak, aby přišla ideálně v den pohřbu, nejpozději ale dva týdny po něm. Text by měl být stručný, jasný a upřímnýPokud si nevíte rady, inspirujte se přehledem kondolenčních textů, které jsme pro vás připravili.

 • Upřímnou soustrast.
 • Dny plynou jak tiché řeky proud,
  jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
 • Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout
  a jen čas může zocelit tak velkou ránu.
  I když tělo je mrtvé, obraz ve vašich duších zůstává.
  Přejeme Vám, abyste brzy překonali tak velkou životní ztrátu.
 • Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích.
 • Hodně síly k překonání toho jediného,
  co nemůžeme nikdy změnit.
  Přijměte naši upřímnou soustrast.
 • Pohaslo slunce, na věčnost šlo spát…
  Upřímnou soustrast.
 • Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek,
  který s Tebou (Vámi) v tuto bolestnou chvíli cítíme.
 • Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
  Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
 • Přijměte upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku.
 • Kdo žije v srdcích svých milých,
  není mrtev, je jen vzdálen. Upřímnou soustrast.
 • Života jiskra v dáli teď uhasíná,
  však její teplé světlo nám v myslích a srdcích bude tepat a doutnat dál
  a jednou, byť byl by to sebemenší plamínek, rozžehne se
  a teplem svým nás opět zahřeje.
 • Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky a dobroty,
  trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl
  a zůstává navždy zapsán v našich srdcích. Upřímnou soustrast.
 • Když zemře maminka, i slunce zajde, v duši se rozhostí zvláštní chlad.
  Těžko pak ve světě ještě se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád…
 • Drahá …,slova nemohou vyjádřit smutek nad ztrátou Tvé dcerky,
  který s Tebou cítím v této době.
  Nosit ji budeš ve svém srdci do konce života.
  Buď prosím statečná a silná ve chvíli, kdy její duši dáš sbohem.
  Myslím na Tebe a modlím se, abys ten žal unesla. Upřímnou soustrast.
 • Hodně síly k překonání toho jediného,
  co nemůžeme nikdy změnit. Upřímnou soustrast.
 • Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme sbohem, přejeme Vám odvahu a sílu.
 • Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout. Upřímnou soustrast…
 • To, že se rána zahojí, je jen zdání, v srdci bolest zůstává a vzpomínání.