Průvodce pohřbem

Pohřeb je jednou z nejnáročnějších situací v našem životě. Smrt je sice přirozeným koncem každého života, ale pro pozůstalé je vždy velmi bolestivá. Je v pořádku truchlit po člověku tak, jak je pro nás přirozené, ovšem při obřadu by měla být soustrast vyjádřená s úctou a podle potřebné etikety.

Každá kultura se loučí s blízkým zesnulým jiným způsobem. Někde jsou přirozené emotivní projevy, jinde se emoce na povrch nedostávají. Jisté odlišnosti však nalezneme i u nás. Některé obřady jsou honosné a ukázalé, jiné rodiny se s pozůstalým loučí v tichosti a klidu.

Co zařídit před pohřbem

Prvním krokem je oslovení pohřební služby, která nabídne pomoc s náležitosti s pohřbem spojenými. S pohřební službou se zpravidla dohodne, jaké smuteční rozloučení proběhne.

Dále je třeba vybrat a rozeslat smuteční oznámení, tzv. parte. Oznámení samotné bychom měli rozeslat co nejdříve, aby se hosté měli čas připravit a organizovat vlastní povinnosti. Včasným odesláním se zajistí co nejvyšší účast na obřadu. Ke smutečnímu oznámení můžeme přidat i krátkou pozvánku, alespoň nejbližší části rodiny a přátel. Takovou pozvánku poté vložíme do obálky spolu se smutečním oznámením.

Poté přichází na řadu výběr květinové výzdoby pro obřad. Samotná výzdoba může být prostá, jelikož další věnce a květiny zajistí smuteční hosté. Květiny, které na pohřební obřad předem připravujeme, mohou být opatřeny jmény příbuzných, kteří se na samotné výzdobě podíleli.

Tip: Přečtěte si náš článek o výběru vhodných květů na obřad.

Smuteční obřad

Při příchodu do smuteční síně nejprve pokládají příbuzní a hosté květiny k rakvi zesnulého. Květiny se pokládají před rakev, případně na ni. Rodina má často vyhrazená místa nejblíže rakvi, květiny také pokládá jako první.

Smuteční projev zajišťuje řečník smluvený pohřební službou, případně osoba vybraná z rodinného kruhu. Často nejbližší osoba zesnulého. Řečníkovi předáme předem informace, které chceme, aby při projevu zazněly.

Dále přichází na řadu projevy soustrasti a kondolence, pro které nejbližší rodina předstoupí před rakev a ostatní hosté krátce projevují svoji soustrast.

Po projevené soustrasti zpravidla zazní několik písní z oblíbených skladeb zesnulého a samotný obřad tímto končí.

Tip: Pokud nevíte, jaké zvolit na obřad oblečení, přečtěte si článek Jak se obléct na pohřeb.

Smuteční hostina

Smuteční hostina je událostí pouze pro pozvané hosty. Na smuteční hostině se vždy představíme neznámým hostům a vyhýbáme se jakékoli konverzaci na téma dědictví a majetkových záležitostí. Tyto témata necháváme až na další schůzky za přítomnosti notáře. Rozsah smuteční hostiny záleží na volbě úzké rodiny, může jít o delší posezení v restauraci s pohoštěním, nebo v domácím prostředí. Také může být smuteční setkání pouze krátkou chvílí v kavárně či vinárně.