Truchlení a držení smutku

Při úmrtí blízké osoby se truchlení nedá uniknout. Jiný čas je třeba pro vyrovnání se se smrtí blízké osoby, jiný při úmrtí známého. Zármutek a truchlení je nicméně proces, který má své fáze a oficiální pravidla.

Je obtížné odpovědět na otázku, jak dlouho by se smutek měl držet. Dříve se smutek projevoval nošením černého oděvu, a to po dobu jednoho roku od úmrtí. Tato doba se postupně zkracovala na ustálenou dobu šesti týdnů, až do dnešních dnů, kdy není žádná doba oficiálně stanovena. Otázka smutečního oděvu tedy záleží především na místních zvyklostech a tradicích. Jiná doba je vyžadována na venkově, jiná ve městě.

Smutek a žal

Co se týče držení smutku ve smyslu odmítání účasti na oslavách a společenských událostech, za dostatečnou dobu se považuje zhruba čtyři až šest týdnů. Rozhodně ovšem není povinností podléhat tlaku a společenské události po tuto dobu opravdu nenavštěvovat, jedná se pouze o zažité zvyklosti.

Rozhodně se také nedoporučuje podléhat tlaku na rychlé vyrovnání se s úmrtím blízkého. Každý potřebuje svůj čas. 4-8 týdnů má pozůstalý právo na otevřený žal, proces zármutku ovšem může pokračovat mnohem déle.

Stádia smutku

V souvislosti se smutkem psychologové nejčastěji hovoří o pěti stádiích, kterými si každý projde.

  • Popírání – je obranný mechanizmus, který přichází ihned po prvotním šoku. Délka trvání tohoto stádia závisí na blízkosti zemřelého, ale také na formě, jakou se o úmrtí dozvěděl.
  • Touha – hlavní pocit, který je obvykle přítomný i při všech ostatních stádiích.
  • Hněv – jedná se o nejkratší stadium přemýšlení nad příčinou úmrtí a iracionálních pocitů viny kvůli minulým skutkům. Hněv je třeba tolerovat, pochopit a mít trpělivost.
  • Deprese – Přichází v období, kdy nad vztekem převládne pocit velké ztráty a přijde její plné uvědomění.
  • Smíření – je vládnutí všech předchozích fází – akceptace skutečnosti.

Tyto fáze však nemusí navazovat, mohou se různě prolínat či dokonce vracet. Podle studie z Yaleu je Popírání nejčastější v prvním měsíci, Zlost a Deprese mezi pátým a šestým měsícem. Následně už roste Smíření.

V nejtěžsích chvílích by měla pomoci rodina nebo nejbližší přátelé, pokud to však není možné, nebojte se navštívit terapeuta.