Jak kondolovat

V případě kondolování neexistuje žádná šablona a i ta nejvíce upřímná kondolence může v tuto smutnou chvíli působit nepatřičně či trapně. Pokud o zesnulém mnoho nevíte a nemáte  s ním žádný vztah, bohatě postačí pevné stisknutí ruky členům úzké rodiny. V opačném případě si přečtěte následující článek, kde rozebereme některá základní pravidla kondolence.

Pro samotnou kondolenci se nabízí dvě formy, přímá a písemná. Slovy přejeme, pokud se setkáme s pozůstalými zemřelého, dopis volíme v případě, že se pohřbu nemůžeme či nechceme přímo účastnit.

Přímá kondolence

V případě přímé kondolence, kromě zmíněného pevného stisku ruky, volte pouze krátké věty a stručná slova. Vaše kondolence musí být upřímná, ale prostá, bez zabředávání do jakéhokoliv hovoru či delších vět. Také je potřeba dbát na tišší projev, který je s pietou úzce spojený. Vzpomínky na zesnulého patří na místo smutečního setkání, či vzpomínkové akce, při samotném obřadu je vynechte.

Tip: Spojení „Upřímnou soustrast“, či rozvitá věta „Přijměte moji upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku“ nebo „Upřímnou soustrast, cítím s vámi“ jsou plně postačující.

Písemná kondolence

U písemné kondolence nezapomínejte, že nikdy nemůže být odeslána elektronickou formou. Tedy rozhodně žádné e-maily, či dokonce SMS, které působí spíše urážlivě, než soucitně a upřímně. Také je naprosto nevhodné kondolovat telefonickým hovorem. Telefon použijte pouze v případě, kdy jsou pozůstalý v jiných částech světa a není jiné možnosti, jak soustrast vyjádřit.

Nejvhodnějším způsobem je tedy dopis, napsaný na bílém čistém papíru, nejlépe bez dekoračních motivů. Stejně jako v případě přímé kondolence platí, že není vhodné hledat příliš košatá souvětí, ale volit přímá a jednoznačná slova.

Tip: Pokud si se psaním kondolenčního dopisu nevíte rady, podívejte se na Vzory kondolenčních listů.

pisemna kondolence

Kdy kondolovat?

Kondoluje se vždy okamžitě ve chvíli, kdy se o samotném úmrtí dozvíme. Nejpozději ovšem dva týdny poté, kdy se smutná událost stala. Může se ovšem stát, že se o úmrtí samotném dozvíte až později. V tuto chvíli není vhodné volit strohá slova, spíše zvolit taktní a přátelský rozhovor, ve kterém bude prostor pro vysvětlení, proč jste se o úmrtí dozvěděli pozdě. Hlavní je také váš vtah s příbuzným, od kterého se především odvíjí čas, kdy kondolovat.

Setkání před obřadem

Pokud se na pohřbu setkáte s lidmi, které jste léta neviděli, což je obvyklé, naplánujte vaše setkání již před samotným obřadem. Obřad jako takový není vhodné místo na četné konverzace, hovory a vzpomínky, ke kterým taková setkání svádí. Abyste tomuto zamezili, naplánujte si přátelské setkání před obřadem, na obřadu samotném tak dodržíte nutnou etiketu a slušnost.

Tip: Pokud si nevíte rady, jakou kytici či věnec na obřad zvolit, přečtěte si článek: Jak vybrat smuteční kytici a věnec.